Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Ośrodek / O Ośrodku

 

 

   

 

 O Ośrodku

 Kontakt

 Pracownicy

 Aktualności

 

 

 

 

 

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego (ON-BPK UŁ) jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce. Został założony w 1992 r. przez profesor zwyczajną Elżbietę H. Oleksy, która obecnie pełni funkcję kierownika. ONB-PK jest jednostką naukowo - badawczą, funkcjonującą w ramach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Działalność ON-BPK obejmuje interdyscyplinarne badania naukowe i dydaktykę w zakresie gender/women's studies, a także popularyzację zagadnień związanych z problematyką gender, równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. Z Ośrodkiem stale współpracują pracownicy naukowi z całego świata, w tym reprezentantki i reprezentanci różnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego i dyscyplin naukowych (amerykanistyka i mass media, anglistyka, filmoznawstwo, filozofia, psychologia, socjologia i antropologia kultury).

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM:

» Organizację konferencji naukowych, seminariów i warsztatów;
» Udział w międzynarodowych projektach naukowo - badawczych; promocję wymiany i współpracy międzynarodowej w wymiarze zarówno europejskim, jak i transatlantyckim (współpraca w ramach programów KE, członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach zajmujących się problematyką kobiet);
» Organizację zajęć dydaktycznych (np. moduł dla studentów programu LPP-Erasmus i studentów International Gender Studies);
» Wymianę kadry naukowej (np. Teaching Staff Mobility w ramach programu STA-Erasmus);
» Organizację cyklicznych spotkań z naukowcami, pisarzami i innymi osobami zajmującymi się problematyką gender.

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych