Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / UPGEM

 

 

   

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   C
REATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

1. Understanding Puzzles in the Gendered European Map. Brain Drain in Physics through the Cultural Looking Glass - UPGEM
2. realizowany w ramach 6. programu ramowego Komisji Europejskiej
3. koordynatorka: prof. Cathrine Hasse, Danish University of Education, Kopenhaga, Dania
4. Ośrodki partnerskie:
» Danish University of Education, Kopenhaga, Dania
» Uniwersytet Łódzki, Polska
» University of Tartu, Estonia
» Helsinki School of Economics, Finlandia
» University of Helsinki, Finlandia
» Sapienza University of Rome, Włochy
» czas trwania: 01 września 2005 – 30 czerwca 2008
6. Głównym zadaniem programu było zbadanie różnic kulturowych w krajach europejskich, które wpływają na położenie i zatrudnianie kobiet w naukach ścisłych. Badania wykazały, że naukowczynie mimo predyspozycji i zdolności często przedwcześnie rezygnują z karier naukowych, marnując swój talent. UPGEM, poprzez współprace ośrodków naukowych z różnych części Europy, stara się wybadać wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny takiego stanu rzeczy.
Każdy z zespołów badawczych przygotował raport opisujący sytuację kobiet w naukach ścisłych w swoim kraju. Na polska wersję, powstałą pod redakcją prof. Elżbiety H. Oleksy, składa się cykl badań przeprowadzonych na grupie 66. fizyczek oraz fizyków, w tym 43. kobiet i 23. mężczyzn będących na różnych szczeblach kariery naukowej albo po rezygnacji z kariery. Raport porównuje sytuację kobiet i mężczyzn, analizuje wpływ czynników kulturalno – historycznych i stara się odpowiedzieć na pytanie - dlaczego tak wiele kobiet rezygnuje z kariery w naukach ścisłych, jakie są tego przyczyny.
Raport dostępny jest w wersji angielskiej na stronie:

http://www.dpu.dk/Everest/Publications/Subsites/UPGEM/20080617123219/
CurrentVersion/
Polish_National_Report_Final_Draft.pdf


7. W ramach projektu ON - BPK brał udział w następujących wyjazdach zagranicznych:
2006:
» styczeń/luty - wyjazd szkoleniowy do Kopenhagi, Dania;
» listopad/grudzień - wyjazd szkoleniowy do Tartu, Estonia;
2007:
» styczeń - financial meeting w Kopenhadze, Dania;
» lipiec - seminarium w ramach projektu UPGEM w Helsinkach, Finlandia;
»
lipiec - steering committee w Helsinkach, Finlandia;
8. więcej informacji na stronie:
http://www.dpu.dk/site.aspx?p=8581

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych