Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Wyjazdy zagraniczne / STT-ERASMUS

  

   

 

 Wyjazdy
 studentów
 - LLP-ERASMUS
 - GEMMA
 
 Wyjazdy
 pracowników
 - STA-ERASMUS
 - STT-ERASMUS
 
 Praktyki
 studenckie
 
 Studia w języku
 angielskim


W ON-BPK, w ramach programu Erasmus realizowana jest wymiana typu
STT-Erasmus. Wyjazdy odbywają się na mocy zawartej na dany rok akademicki umowy Inter-institutional Agreement uwzględniającej wymianę pracowników Uniwersytetu.

Udział w STT-Erasmus. daje możliwość:
» rozwinięcia praktycznych umiejętności;
» zdobycia nowego doświadczenia w zawodzie;
» wzajemnego promowania instytucji biorących udział w wymianie.
» doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń
i poszerzania wiedzy.

http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/aktualnosci/pobierz

http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/erasmus/administracja

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych