Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Wyjazdy zagraniczne / STA-ERASMUS

    

 

 Wyjazdy
 studentów
 - LLP-ERASMUS
 - GEMMA
 
 Wyjazdy
 pracowników
 - STA-ERASMUS
 - STT-ERASMUS
 
 Praktyki
 studenckie
 
 Studia w języku
 angielskimRekrutacja 2010

W ON-BPK, w ramach programu Erasmus realizowana jest wymiana typu
STA-Erasmus. Wyjazdy odbywają się na mocy zawartej na dany rok akademicki umowy Inter-institutional Agreement uwzględniającej wymianę nauczycieli akademickich. W ramach wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić minimum 5 godzin różnego typu zajęć ze studentami uniwersytetu partnerskiego. Kursy powinny odbywać się przez minimum 5 dni i być integralną częścią programu studiów na uniwersytecie przyjmującym. Mogą one obejmować wykłady, seminaria, warsztaty itp. Maksymalny czas trwania pobytu na uczelni partnerskiej to 1 pełny semestr (6 miesięcy).

Udział w STA-Erasmus daje możliwość:
» zebrania dodatkowych informacji na temat programu kształcenia w uczelni partnerskiej;
» określenia nowych sposobów współpracy z instytucjami uczestniczącymi w programie;
» wzajemnego promowania instytucji biorących udział w wymianie.
» doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy w danej dziedzinie nauki;

W celu zapewnienia możliwości wyjazdu na uczelnię partnerską jak największej liczbie nauczycieli akademickich pierwszeństwo przy przyznawaniu stypendiów mają wykładowcy po raz pierwszy ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus.
Grant w ramach programu Erasmus przyznaje się wyłącznie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej w kraju Unii Europejskiej. Priorytetowo traktowane są te wyjazdy, które prowadzą do opracowania materiałów dydaktycznych i poszerzają współpracę pomiędzy uczelniami (poprzez prowadzenie wspólnych projektów).
 

http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/aktualnosci/pobierz

http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/zasadyfinansowania

http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/erasmus/nauczyciele


W ramach STA-Erasmus. z Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet w ostatnich latach wyjechali:
2006:
» 22-29.04.2006 - dr Dorota Golańska – Tampere University (Finlandia)
» 14-20.05.2006 - dr Grażyna Zygadło – University of Granada (Hiszpania)
» 07-13.06.2006 - prof. Elżbieta H. Oleksy - University of Granada (Hiszpania)
» 01-5.07.2006 - dr Grażyna Zygadło - Utrecht University (Holandia)
2007:
» 19-26.02.2007 - mgr Marek Wojtaszek - Tampere University (Finlandia)
» 07-13.05.2007 - dr Dorota Golańska – University of Milan (Włochy)
» 09-15.06.2007 - prof. Elżbieta H. Oleksy - University of Granada (Hiszpania)
2008:
» 09-16.03.2008 - mgr Marek Wojtaszek - Utrecht University (Holandia)
» 05-12.04.2008 - dr Aleksandra Różalska - University of Jyväskylä (Finlandia)
» 06-11.04.2008 - dr Dorota Golańska – University of Milan (Włochy)
» 01-06.07.2008 - prof. Elżbieta H. Oleksy - University of Granada (Hiszpania)

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych