Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / Publikacje

 

   

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   CREATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

» Representing Gender in Cultures, E. H. Oleksy, J. Rydzewska (red.), Peter Lang, 2004;
» Gender - Film - Media, E. H. Oleksy i E. Ostrowska (red), Rabid, Kraków 2001;
» Gender in Film and the Media. East-West Dialogues, E. H. Oleksy (red.) et al., Peter Lang, 2000;
» Mass media w społeczeństwie obywatelskim, E. H. Oleksy (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1999;
» Problematyka kobiet na świecie, E. H. Oleksy (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996;
» Kobieta w życiu publicznym, gospodarczym i kulturalnym. E. H. Oleksy (red., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1994;
» Wydanie specjalne Women's Studies International Forum, (gościnnie) E. H. Oleksy (red.), Pergamon, 1994

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych