Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / Projekty międzynarodowe

 

   

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   CREATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

» Od 2006 - realizacja programu dydaktycznego Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies - GEMMA, w ramach programu Ośrodek współpracuje z Uniwersytetami w Hiszpanii (University of Granada, University of Oviedo), Holandii (Utrecht University), Słowenii (Ljubljana Graduale School of Humanities), Wielkiej Brytanii (University of Hull), we Włoszech (University of Bologna), na Węgrzech (Central European University of Budapest);
» Od 2006 - współudział w projekcie: Advenced Thematic Natwork for Women’s Studies in Europe - ATHENA III;
» Od 2005 - współpraca w ramach Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Cetral Europe - WS DEBATE wraz z Partnerami z Węgier (Hungarian Science and Technology Foundation), Czech (Institute of Sociology); Słowacji (Slovak University of Technology in Bratislava); Słowienii (Jozef Stefan Institude);
» Od 2005 - Współpraca w ramach Marie Curie Programme - Early Stage Training Fellowships - Interdisciplinary PhD Training in Gender and Women's Studies - GENDERGRADUATES, koordynowanego przez International Office of Women's Studies, Utrecht University, Holandia. Prof. zw. dr hab. Elżbieta H. Oleksy jest członkinią konsorcjum tego projektu. Ośrodek corocznie rekrutuje kandydatów na studia doktoranckie w ramach tego programu.
W ramach GENDERGRADUATES w latach 2006-2008 nasi pracownicy uczestniczyli w siedmiu wyjazdach zagranicznych do Uniwersytetów we Włoszech (Uniwersytet of Bologna), Holandii (Utrecht University), Szwecji (Örebro University, Norrkoping University);
» Współpraca w ramach 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej Understanding Puzzles in Gendered European Map. Brain Drain in Physics thought the Cultural Looking Glass - UPGEM, w ramach programu nasi pracownicy brali udział w szkoleniach zagranicznych w m.in.: Kopenhadze (Dania), Tartu (Estonia) oraz Helsinkach (Finlandia);
» Od 2003 - udział w projekcie Co-ordination Action on Human Rights Violations - CAHRV;
» Współpraca z Women's International Studies Europe - WISE, Utrecht University, Holandia;
» Współpraca z Association of Institution for Feminist Education and Research in Europe - AOIFE, University of Linköping, Szwecja. W 2003 roku prof. zw. dr hab. Elżbieta H. Oleksy została wybrana Przewodniczącą Stowarzyszenia na lata 2003-2006;
»
od 2003 - udział w projekcie Co-ordination Action on Human Rights Violations CAHRV w ramach 6 Programu Ramowego UE Integrating and Strengthening the European Research Area www.cahrv.uni-osnabrueck.de ;
» od 1999 - koordynacja krajowa projektu nauczania na odległość (Open and Distance Learning Project) Gendering Cyberspace: Multimedia and Multicultural Gender Theories in Europe www.let.uu.nl/womens_studies/gendering_cyberspace/ ;
» od 1998 - Koordynator krajowy projektów Advanced Thematic Network in Activities in Women’s Studies in Europe ATHENA i ATHENA II www.let.uu.nl/womens_studies/athena ;
» od 1994 - aktywny partner w szkole letniej Advanced European Summer School in Women’s Studies from Multicultural and Interdisciplinary Perspective - NOISE, organizowanej corocznie dla magistrantów i doktorantów zainteresowanych problematyką gender/women’s studies.

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych