Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Ośrodek / Pracownicy

 

   

 

 O Ośrodku

 Kontakt

 Pracownicy

 Aktualności

 

 

 

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA, prof. dr hab. Elżbieta H. Oleksy
Zainteresowania badawcze:
gender, kultura wizualna, obywatelstwo w ramach teorii wielokulturowych, „obywatelstwo intymne”, gender studies
Ostatnie publikacje:
Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Warszawa: PWN, 2008.
Intimate Citizeships: Gender, Sexualities, Politics. Nowy Jork/Londyn: Routledge, 2009.
 

PRACOWNICY:
» mgr
Agnieszka Smoręda
poniedziałek-piątek 8.30-15.30
kontakt:
agnieszka.smoreda@uni.lodz.pl


WSPÓŁPRACOWNICY ON-BPK:
» dr Elżbieta Durys
Zainteresowania badawcze:
filmoznawstwo, komunikowanie, studia kulturowe, problematyka gender
Ostatnie publikacje:
Mieliśmy tu mały problem... O twórczości Johna Cassavetesa. Kraków: Rabid, 2009.
»
dr Edyta Just
Zainteresowania badawcze:
gender studies, studia kulturowe nad nauką i technologią ze szczególnym uwzględnieniem etycznych i epistemologicznych implikacji (bio)technologii oraz nauk politycznych
Ostatnie publikacje:
Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Gender Studies. Współredakcja z Berteke Waaldijk. Bilbao: Universidad de Deusto, Hiszpania, 2010.
» dr Dorota Golańska
Zainteresowania badawcze:
film i kultura wizualna, epistemologia feministyczna, zagadnienia władzy, wiedzy i różnicy w kulturze Zachodu
Ostatnie publikacje:
New Subjectivities: Negotiating Citizenship In the Context of Migration and Diversity. Współautortwo z. A.Różalską. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
» dr Aleksandra M. Różalska INFORMACJA W SPRAWIE PROGRAMU GEMMA
Zainteresowania badawcze: amerykańska kultura popularna (film i TV), gender i rasa, medioznawstwo: badania publiczności, medialne wizerunki kobiet, prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych
Ostatnie publikacje:
New Subjectivities: Negotiating Citizenship In the Context of Migration and Diversity. Współautorstwo z D.Golańską. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
» dr Grażyna Zygadło KOORDYNATORKA PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS
Zainteresowania badawcze:
gender studies, mniejszości w USA
Ostatnie publikacje:
„Latynosi.” W: Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka. T.Płudowski (red). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
» dr Marek Wojtaszek
Zainteresowania badawcze:
filozofia feministyczna, post-strukturalizm, studia wizualne
Ostatnie publikacje:
„Gendering Human Rights Violations: The Case of Interpersonal Violence.” W: EU Report on Social Sciences and Humanities. Final Report. Luksemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
» mgr Patrycja Chudzicka–Dudzik
Zainteresowania badawcze: studia kulturowe, wizerunki kobiet w kulturze wizualnej, badania nad publicznością
Ostatnie publikacje:
„UPGEM National Report of Poland.” W: Universities as workplace for male and female researchers in Europe. Współautorstwo z: A.Diekmann, M. Miazek, E.H.Oleksy. Kopenhaga: UPGEM Project, 2008.
» mgr Kaja Zapędowska
Zainteresowania badawcze:
kultura wizualna, gender studies, nowe technologie medialne, reklama i public relations


WSPÓŁPRACOWNICY ZEWNĘTRZNI:
» mgr Paulina Bunio
Zainteresowania badawcze:
wykluczenie społeczne, polityka społeczna, gender
» dr Ewa Hyży-Strzelecka
Zainteresowania badawcze:
feminizm, teorie feministyczne, etyka, gender/queer studies
» prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney
» prof. dr hab. Jadwiga Maszewska
Zainteresowania badawcze:
twórczość autorek pochodzenia indiańskiego, tożsamości mniejszościowe
» prof. dr hab. Joanna Wiszniewska-Domańska
Zainteresowania badawcze: sztuka
» dr hab Magdalena Śniadecka-Kotarska
Zainteresowania badawcze:
antropologia, sytuacja kobiet w Ameryce Łacińskiej
» dr Eleonora Bielawska-Batorowicz
Zainteresowania badawcze:
psychologia, przemoc domowa
» dr Izabela Kończak
Zainteresowania badawcze: kobieta w Islamie

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych