Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia

 

   

 

 Dlaczego MGS? 
 
 Studia II Stopnia
 Międzynarodowe
 Gender Studies
 - Rekrutacja
 - Program
 - Opisy zajęć
 
 Studia
 podyplomowe:
 
Gender Studies
 
Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
 
 GEMMA
 - Program

 

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli i nauczycielek GENDER STUDIES – POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA są realizowane w latach 2010-2012 i powstały w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z funduszu EFS. Program powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistki i specjalistów z zakresu gender studies wśród nauczycieli i nauczycielek i ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu polityki równych szans, gender mainstreaming oraz studiów nad mniejszościami. Tematem przewodnim programu jest założenie, że w procesie walki z dyskryminacją, stereotypizacją, uprzedzeniami oraz zakorzenionymi w kulturze patriarchatem i negatywnym nastawieniem do wszelkiej „inności”, rola systemu edukacji dzieci i młodzieży jest nieoceniona, dlatego też nauczycielki i nauczyciele – w związku ze szczególną funkcją pełnioną w procesie kształcenia – powinni być szczególnie uwrażliwieni na tę problematykę.

Studia skierowane są do osób wykonujących zawód nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i wszystkiego rodzaju szkołach średnich, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie gender studies oraz – w konsekwencji – wcielaniem wiedzy dotyczącej polityki równego traktowania do treści programowych prowadzonych przez nich przedmiotów oraz – w sposób bardziej ogólny – w całym środowisku pracy. Studia skierowane są do nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Obecnie trwa druga i ostatnia edycja studiów, natomiast miło nam poinformować, iż od przyszłego roku akademickiego (2012/1213) ON-BPK będzie oferował zajęcia dla nauczycieli w formie szkoleń, które również będą miały dofinansowanie z EFS.

Sposób rekrutacji na szkolenia i szczegółowe informacje na temat programu zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu: www.ucz-tolerancji.pl.  

< wsteczont>

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych