Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Studia podyplomowe: Gender Studies

 

   

 

 Dlaczego MGS? 
 
 Studia II Stopnia
 Międzynarodowe
 Gender Studies
 - Rekrutacja
 - Program
 - Opisy zajęć 
 
 Studia
 podyplomowe:
 
Gender Studies
 
Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
 
 GEMMA
 - Program

 

 

Celem gender studies jest zarówno ujawnienie procesów wykluczenia społecznego, krytyka patriarchalnych i eurocentrycznych sposobów myślenia, jak i wskazanie instrumentów, które mogłyby tej dyskryminacji skutecznie przeciwdziałać. Proponowany przez nas interdyscyplinarny program studiów powstał inspirowany przekonaniem, iż konieczna jest przemiana szeroko pojętej mentalności społecznej i schematycznego myślenia o różnorodności, odmienności i tożsamości w ogóle. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy posiadaliby kompleksową wiedzę z tej dziedziny i realizowaliby cele polityki równych szans. Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z gender mainstreaming i efektywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji w różnych jej odmianach i obszarach, to ten program jest dla Ciebie!

To jedyny program w Polsce, który ujmuje gender studies w sposób kompleksowy z uwzględnieniem kwestii społecznych, politycznych, kulturowych i filozoficznych.

W skład Rady Programowej naszych studiów wchodzą wybitne działaczki feministyczne: prof. Elżbieta H. Oleksy, prof. Magdalena Środa, dr Barbara Labuda, Wanda Nowicka, prof. Danuta Waniek, dr Kazimiera Szczuka oraz prof. Zdzisława Janowska.

 

REKRUTACJA:

1 maja 2012 rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe GENDER STUDIES na rok akademicki 2012/2013. Szczegółowy opis studiów i programu znajduje się na stronie www.gender-studies.pl.

Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie (lub osobiste dostarczenie) na adres ON-BPK UŁ następujących dokumentów:

1) odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich,

2) wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz),

3) wypełnioną kartę zgłoszeniową (pobierz),

4) CV,

5) krótki list motywacyjny,

6) dwa aktualne zdjęcia.

Czas trwania studiów: 2 semestry (w trybie zaocznym)

Koszt studiów wynosi 1900 zł za 2 semestry

 

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych