Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / Kariery Kobiet w nauce

    

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   C
REATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

1. Tytuł konferencji: Kariery kobiet w nauce
Konferencja realizowana w ramach projektu Women & Science Debate - WS DEBATE
2. Lista instytucji partnerskich WS DEBATE:
» Hungarian Science and Technology Foundation, Węgry
» Uniwersytet Łódzki - Ośrodek Naukowo - Badawczy Problematyki Kobiet, Polska
» Institute of Sociology AS CR - National Contact Centre - Women and Science, Czechy
» Slovak University of Technology, Słowacja
» Jozef Stefan Institute, Słowenia
3. Czas i miejsce:
23 czerwca 2008, Centrum Konferencyjne UŁ

Konferencja Kariery kobiet w nauce zorganizowana była przez ON-BPK w ramach projektu WS DEBATE stanowiła jedną z pięciu konferencji organizowanych przez każdą instytucję partnerską programu. Celem spotkania było zgromadzenie ludzi świata nauki, polityki oraz mediów, aby wspólnie zastanowić się nad sytuacją kobiet w sektorze nauki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto, zgodnie z ideą programu WS DEBATE, konferencja miała na celu przypomnienie rekomendacji zawartych w raporcie ENWISE - Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise.
Dyskusje odbywały się w panelach:
» kobiety w naukach społeczno-humanistycznych
» kobiety w naukach matematyczno-przyrodniczych,
» aktywność kobiet w życiu społeczno-politycznym oraz na rynku pracy

Ważną kwestią poruszaną podczas debaty był problem tzw. szklanego sufitu – czyli brak możliwości awansu, który wielu kobietom nie pozwala na osiąganie wyższych stopni naukowych. Marnowanie talentów naukowych kobiet określa się terminem - leaky pipeline, co oznacza nieszczelny rurociąg. Zjawisko to jest widoczne przy zestawieniu równej proporcji kobiet i mężczyzn uzyskujących stopień magistra lub doktora z ogromną dysproporcją na niekorzyść kobiet wśród samodzielnych pracowników naukowych. Oznacza to, że młode naukowczynie „wyciekają” z instytucji szkolnictwa wyższego i poświęcają się zajęciom innym niż kariera naukowa. Poprzez dokładne badanie tego zjawiska Komisja Europejska stara się promować rozwiązania zmniejszające skalę problemu. Uczestniczki i uczestnicy konferencji, próbując znaleźć przyczyny dysproporcji płci wśród zatrudnionych w sektorze nauki, dyskutowali nad barierami instytucjonalnymi, kulturowymi oraz bezpośrednio przeszkodami wynikającymi z płci.
Gościem specjalnym była Brigitte Degen - współzałożycielka Women & Science Unit w Komisji Europejskiej, koordynatorka Enlarge Women in Science to East (ENWISE) oraz realizatorka Europejskiego Roku Równych Szans 2007.
W wydarzeniu brało udział wielu studentów, którzy mieli okazję zdobyć przydatne umiejętności organizatorskie. Polska konferencja, w porównaniu z czterema pozostałymi, cieszyła się zainteresowaniem największej liczby mężczyzn, którzy stanowili ok. 10% uczestników.

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych