Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / GENDERGRADUATES

 
 

 

   

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   C
REATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

1. Interdisciplinary PhD Training in Gender & Women’s Studies - GENDERGRADUATES
2. program w ramach Marie Curie Actions - Early Stage Training Fellowships
3. koordynowany przez prof. Rosi Braidotti, International Office of Women’s Studies, Utrecht University, Holandia.
4. Uniwersytety partnerskie:
» Utrecht University, Holandia
» Uniwersytet Łódzki, Polska
» Johann W. Goethe - University Frankfurt, Niemcy
» Ljubljana Graduate School In Humanities, Słowenia
» Linköping University, Szwecja
» University of Hull, Wielka Brytania
» University of Bologna, Włochy
5. czas trwania: 01 lipca 2005 – 31 marca 2009
6. Projekt GENDERGRADUATES był jedną z części programu Marie Curie Actions, który ma na celu wymianę i szkolenie kadry naukowej państw członkowskich Unii Europejskiej, państw stowarzyszonych oraz tzw. krajów trzecich (nie należących i nie stowarzyszonych z Unią Europejską). Nabór w ramach GENDERGRADUATES prowadzony był przez 7 ośrodków eksperckich zajmujących się tematyką gender, w których uczestniczący w wymianie doktoranci prowadzili tematyczne kursy dla studentów partnerskiego uniwersytetu obejmujące wykłady, szkolenia i seminaria. Podczas trwającego 12 miesięcy pobytu uczestnicy mieli także możliwość prowadzenia badań naukowych oraz prac nad swoimi rozprawami doktoranckimi z zakresu gender studies.
Korzyści z udziału w GENDERGRADUATES to:
» wymiana doświadczeń badawczo-naukowych i wiedzy;
» rozwój kariery naukowej;
» rozwój wielowymiarowych badań nad tematyką gender;
7. W ramach GENDERGRADUATES Ośrodek brał udział w następujących spotkaniach zagranicznych:
2006:
» marzec - spotkanie konsorcjum projektu w Utrechcie, Holandia;
» marzec - wyjazd szkoleniowy do Utrechtu, w tym uczestnictwo w kursie Linguistic Turn and Beyond;
» marzec - wyjazd szkoleniowy do Örebro, Szwecja - kurs Structural and Post-structural Approaches In Feminist Theory 1966-2000. Shift, Continuity, New Challenges;
» czerwiec - udział w konferencji Hetero Factory w Norrkoping, Szwecja;
» wrzesień - Summer School w Utrechcie, Holandia;
2007:
» marzec - management meeting w Bolonii, Włochy
Stypendystki programu GENDERGRADUATES przebywające na Uniwersytecie Łódzkim:
» 2005 - 2007 - Maja Sager
» 2006 - Karin Lenke
» 2007 - 2008 - Sanja Kajinić
»
2008 - Marita Zitmane
8. Więcej informacji na stronie:
http://www.gendergraduates.org/

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych