Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / GENDER 2006

 

 

   

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   C
REATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

THE SIXTH EUROPEAN GENDER RESEARCH CONFERENCE „GENDER AND CITIZENSHIP IN A MULTICULTURAL CONTEXT”


1. Tytuł konferencji
The Sixth European Gender Research Conference „Gender and Citizenship in a Multicultural Context” (Szósta europejska konferencja badawcza poświęcona tematyce płci kulturowej “Płeć i obywatelstwo w wielokulturowym kontekście”)

2. Organizatorzy
» Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet UŁ
» Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów WSMiP UŁ
» Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

3. Termin i miejsce
31.08. – 3.09.2006
Łódź, budynki Wydziału Zarządzania UŁ i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Konferencja Gender and Citizenship in a Multicultural Context okazała się niezwykle interesującym forum spotkań i wymiany myśli dla 450 reprezentantek i reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych z całego świata, którzy w ramach swoich specjalizacji zajmują się tematyką płci kulturowej. Głównym obszarem badawczym były nauki humanistyczne i społeczne. Całość podzielono na cztery sesje plenarne i 12 warsztatów tematycznych. Oprócz wybitnych przedstawicieli nauki jak
» prof. Judith Butler (filozofka poststrukturalizmu zajmująca się zagadnieniami feminizmu, tożsamości, etyki, autorka m.in.: Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity, książki która zapoczątkowała queer theory);
» prof. Rosi Braidotti (uznana teoretyczka feminizmu, autorka m.in.: Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory.);
» prof. Keith Pringle (autor m.in.: Men, Masculinities and Social Welfare);
»
dr Ruth Lister (autorka m.in.: Citizenship: feminist perspective);
swoje prace mieli także okazję zaprezentować początkujący naukowcy. Wygłoszono 266 referatów (w tym 6 wykładów plenarnych). Spotkanie było również doskonałą okazją zdobycia doświadczenia w organizacji międzynarodowej konferencji dla studentów, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania.
W spotkaniu wzięły również udział przedstawicielki Komisji Europejskiej, które aktywnie brały udział w panelach dyskusyjnych. Brigitte Degen z Departamentu Zatrudnienia w Komisji Europejskiej przedstawiła założenia akcji „2007 rokiem równych szans dla wszystkich” (
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=PL).  Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie wszystkim mieszkańcom UE,
że przysługuje im prawo do równego traktowania oraz życia bez dyskryminacji. Akcja ta rozpoczęła szeroką publiczną debatę nad znaczeniem różnorodności dla całych społeczeństw jak i jednostek.


W konferencji uczestniczyły reprezentantki i reprezentanci różnorodnych dyscyplin naukowych z 38 krajów, m. in.: Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Czech, Chile, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji, Serbii, Singapuru, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.
Konferencja Gender and Citizenship in a Multicultural Context była jedną z największych konferencji o tej tematyce w Polsce, jej wynikiem jest publikacja Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym pod redakcją prof. E. H. Oleksy wydana w 2008 przez PWN.

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych