Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Studia / GEMMA

  

 

 

   

 

 Dlaczego MGS? 
 
 Studia II Stopnia
 Międzynarodowe
 Gender Studies
 - Rekrutacja
 
- Program
 - Opisy zajęć 
  
 Studia
 podyplomowe:
 Gender Studies
 
Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
 
 GEMMA
 
- Program

 

 

Program Erasmus Mundus Master’s Degree in Women's and Gender Studies (GEMMA) jest skierowany do studentek i studentów zainteresowanych problematyką gender studies, women’s studies, a także polityką równych szans oraz kwestiami związanymi z imigracją i mniejszościami etnicznymi, seksualnymi czy religijnymi we współczesnej Europie.

GEMMA daje możliwość zdobycia wyjątkowych kwalifikacji zawodowych, ponieważ program studiów zakłada studiowanie w przynajmniej dwóch uczelniach partnerskich (trzeci semestr nauki wiąże się z mobilnością), a zatem zdobywanie doświadczeń w różnych europejskich uniwersytetach oraz w Rutgers, The State University of New Jersey, USA, które specjalizują się w gender/women’s studies. Dwuletni interdyscyplinarny program magisterski kończy uzyskanie tytułu magistra i podwójnego dyplomu z zakresu gender studies, który uznawany jest przez wszystkich członków Konsorcjum.

 

PARTNERZY W PROJEKCIE GEMMA:

  • Universidad de Granada, Hiszpania (Koordynator)

  • Universita di Bologna, Włochy

  • Central European University of Budapest, Węgry

  • Univeristy of Hull, Wielka Brytania

  • Uniwersytet Łódzki, Polska

  • Universidad de Oviedo, Hiszpania

  • Utrecht University, Holandia

  • Rutgers, The State University of New Jersey, USA.

Więcej informacji o programie na stronie: http://masteres.ugr.es/gemma/

 

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych