Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

GEMMA

 

   

 

 Wyjazdy
 studentów
 - LLP-ERASMUS
 - GEMMA
 
 Wyjazdy
 pracowników
 - STA-ERASMUS
 - STT-ERASMUS
 
 Praktyki
 studenckie
 
 Studia w języku
 angielskim

 

Nazwa projektu: Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies GEMMA
Międzynarodowy program dydaktyczny z zakresu gender studies oparty o wymianę studentów z krajów członkowskich i spoza UE między jednostkami partnerskimi.
Realizowany w ramach akcji Erasmus Mundus.
Koordynator: dra Adelina Sanchez Espinosa, University of Granada, Hiszpania
Całkowity czas realizacji: 01.10.2006-30.09.2011
Instytucje partnerskie:
» University of Granada, Hiszpania (koordynator)
» University of Bologna, Włochy
» Central European University of Budapest, Węgry
» University of Hull, Wielka Brytania
» Ljubljana Graduate School of Humanities, Słowenia
» University of Łódź, Polska
» University of Oviedo, Hiszpania
»
University of Utrecht, Holandia

Program The Joint European Master in Women's and Gender Studies (GEMMA) skierowany jest do studentów zainteresowanych problematyką gender studies, women’s studies, a także polityką równych szans oraz kwestiami związanymi z imigracją i mniejszościami etnicznymi, seksualnymi czy religijnymi we współczesnej Europie.
GEMMA daje możliwość zdobycia wyjątkowych kwalifikacji zawodowych, ponieważ program studiów zakłada studiowanie w przynajmniej dwóch uczelniach partnerskich (trzeci semestr nauki wiąże się z mobilmością studentów), a zatem zdobywanie doświadczeń w różnych europejskich uniwersytetach, które specjalizują się w gender/women’s studies. Dwuletni interdyscyplinarny program magisterski kończy uzyskanie tytułu magistra i podwójnego dyplomu z zakresu gender studies, który uznawany jest przez wszystkich członków Konsorcjum
Dodatkowe informacje
http://www.wsmip.uni.lodz.pl/za%20granica/Gemma/gemma.html
www.ugr.es/~gemma

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych