Women’s Studies Centre
University of Lodz
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Wyjazdy zagraniczne / Wyjazdy studentów

 

   

 

 Wyjazdy
 studentów
 - LLP-ERASMUS
 - GEMMA
 
 Wyjazdy
 pracowników
 - STA-ERASMUS
 - STT-ERASMUS
 
 Praktyki
 studenckie

 

 

 

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet stwarza szerokie możliwości dla studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, którzy chcą zdobywać nową wiedzę i umiejętności poza granicami kraju. W związku z obchodami 20-lecia Erasmus wkroczył w nową fazę jako część programu Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie, rozszerzając tym samym swą ofertę o praktyki studenckie.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

REKRUTACJA 2010

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych