Women’s Studies Centre
University of Lodz
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Studia / Studia II Stopnia: MGS - rekrutacja

  

 

   

 

 Dlaczego MGS? 
 
 Studia II Stopnia
 Międzynarodowe
 Gender Studies
 - Rekrutacja
 
- Program
 - Opisy zajęć 
 
 Studia
 podyplomowe:
 
Gender Studies
 
Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
 
 GEMMA
 
- Program

 

 

Uwaga! Od 1 sierpnia zostaje wznowiona elektroniczna rekrutacja na studia II stopnia.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA: www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – stacjonarne, prowadzone w języku angielskim

Rekrutacja trwa do 9 września 2011r. Termin przypisania wirtualnych wpłat do kierunku – 14 września. Udostępnienie list osób zakwalifikowanych w Internecie – 21 września. Termin składania dokumentów – od 21 do 23 września. Przyjmowanie dokumentów nadesłanych pocztą – do 27 września (decyduje data stempla pocztowego – do 23 września).

Miejsce składania dokumentów: WSMiP, ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź, pokój nr 3.

Orientacyjny limit miejsc: 20

Zasady przyjęć:

Ranking na podstawie konkursu dyplomów:

Oceny na dyplomie przeliczanej w następujący sposób:

Ocena na dyplomie

Liczba punktów

» Bardzo dobra

200

» Dobry plus

165

» Dobry

130

» Dostateczny plus

95

» Dostateczny

60

Zalecana jest dobra znajomość języka angielskiego. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 18 osób.

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych