Women’s Studies Centre
University of Lodz
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Wyjazdy zagraniczne / Praktyki studenckie

 

 

 

   

 

 Wyjazdy
 studentów
 - LLP-ERASMUS
 - GEMMA
 
 Wyjazdy
 pracowników
 - STA-ERASMUS
 - STT-ERASMUS
 
 Praktyki
 studenckie
 
 
 
 
 
 

Studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich mogą wyjeżdżać na praktyki w ramach programu Erasmus. W tym celu student zobowiązany jest sam znaleźć instytucję przyjmującą, w której będzie mógł odbyć praktyki z dziedziny związanej z kierunkiem jej/jego studiów. Musi być to instytucja zagraniczna (jak np. przedsiębiorstwo/firma, biuro,placówka naukowo-badawcza, organizacja non-profit, szkoła, jednostki administracyjne uczelni, biblioteka, szpital, muzeum). Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych i jednostkach odpowiedzialnych za zarzadzanie unijnymi programami.

http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/erasmus/praktyki,nowa,46

http://www.zagranica.uni.lodz.pl/index.php/erasmus/praktyki,nowa,47

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych