Women’s Studies Centre
University of Lodz
90-131 £ód¼, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Gallery / Conference WS Debate 2008

 

 

   

 

 
 Conference
 Gender 2006
 
 Conference
 WS Debate 2008

   Crosstalk
   Workshops 2010

 GEMMA


 

 

 

   
       
       

 

< back

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet £ódzki | Wydzia³ Studiów Miźdzynarodowych i Politologicznych