Women’s Studies Centre
University of Lodz
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Studia / Dlaczego MGS?

 

 

   

 

 Dlaczego MGS? 
 
 Studia II Stopnia
 Międzynarodowe
 Gender Studies
 - Rekrutacja
 - Program

 - Opisy zajęć
 
 Studia
 podyplomowe:
 
Gender Studies
 
Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
 
 GEMMA
 
- Program
 
 
 

Gender studies stanowią obecnie niezwykle istotny obszar działalności organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Społeczeństwo europejskie staje się w coraz większym stopniu środowiskiem wielokulturowym, stąd też konieczne jest zadbanie o to, by różnorodność rozumiana była jako źródło bogactwa Europy, a nie jako zagrożenie dla europejskiej tożsamości. To zagadnienie dotyczy zresztą wszystkich regionów współczesnego świata. Obecnie wymogiem jest uwzględnienie polityki równych szans zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w polityce państwowej i szkolnictwie na wszystkich jego poziomach. W Polsce ciągle brakuje specjalistów w tej dziedzinie. Przygotowanie w ramach gender studies daje także możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy tak w Polsce, jak i w strukturach Unii Europejskiej. Aby się o tym przekonać wystarczy wejść na stronę http://ec.europa.eu i zapoznać się z działalnością UE w tym obszarze!

Absolwenci specjalności Międzynarodowe Gender Studies mogą liczyć na zatrudnienie w międzynarodowych instytutach badawczych, organizacjach pozarządowych oraz strukturach unijnych. Zajęcia prowadzone całkowicie w języku angielskim oraz duża mobilność studentów sprawia ze absolwenci specjalności są wysoko cenionymi pracownikami w kraju i zagranicą. Ponad to interdyscyplinarny charakter kursów oferowanych studentom w ramach specjalności sprawia, iż są oni chętnie zatrudniani w instytucjach państwowych oraz prywatnych przedsiębiorstwach. Europejski poziom kształcenia sprawia, że nie mają oni problemów z kontynuacją kariery naukowej na prestiżowych krajowych i zagranicznych uczelniach (np. Uniwersytet w Utrechcie, Holandia; Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania).

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych