O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 ŁódĽ, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

O¶rodek / Kontakt

  

 

   

 

 O O¶rodku

 Kontakt

 Pracownicy

 Aktualno¶ci

 

 

 

 

 

O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ ogłasza nabór kandydatek/ów na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS + na rok akademicki 2019/2020.


Zasady rekrutacji na studia za granica / wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 sa dostępne tutaj:
link

Rejestracja w systemie USOSweb w terminie: od 10.01.2019 do 17.02.2019
Zasady rekrutacji są dostępne tutaj:
link

II etap rekrutacji: Rozmowa kwalifikacyjna w ONBPK w terminie od 17 lutego do 04 marca 2019.

Kryteria oceny kandydatek/ów na wyjazd na studia w ramach Erasmus+ 2019/20 z ON-BPK:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oprócz znajomosci języka wykładowego uczelni zagranicznej, do której aplikuje studentka/ student, oceniana będzie przede wszystkim tzw. motywacja genderowa tzn. wiedza z dziedziny problematyki gender, udział w zajęciach oferowanych przez Osrodek, badz wydziały macierzyste uwzględniajacych perspektywe genderowa, konferencje, warsztaty i działalnosc w różnych organizacjach. Na podstawie ww. elementów zostana przyznane miejsca w poszczególnych uczelniach uwzgledniajac również ich profil.

Dodatkowe informacje można uzyskać u dr Grażyny Zygadło (pokój 202, grazyna.zygadlo@uni.lodz.pl)


»

O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ ogłasza nabór kandydatek/ów na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS + na rok akademicki 2017/2018.
Zasady rekrutacji na studia za granica na wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 s±dostępne tutaj: link Rejestracja w systemie USOSweb w terminie: 16.01.2017 ?- 22.02.2017 Dodatkowo student/ka, który złożył/a wniosek w USOSweb jest zobowiazany/a dostarczyć o¶wiadczenie o wcze¶niej zrealizowanych wyjazdach na studia/praktyki w ramach LLP Erasmus/Erasmus+, CE, FSS do Koordynatora/ki Wydziałowego najpó?niej do dnia 22.02.2017r.
Wzory dokumentów sa dostępne tutaj:
1. oswiadczenie o wczesniejszych wyjazdach studentów do wyliczenie ¶rednich ocen i weryfikacji wykorzystania max. kapitału wyjazdu do 12 miesięcy na danym stopniu studiów/ 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich (Termin złożenie oswiadczenie do Koordynatora wydziałowego ? 22.02.2016)
2. zobowiazanie o kontynuacji studiów na II cyklu studiów - dla aktualnych studentów 3 roku I stopnia studiów zakwalifikowanych na wyjazd w roku 2016/17
link
3. ogłoszenie o kursie języka obcego na UŁ
link
II etap rekrutacji: W ONBPK
Kryteria oceny kandydatek/ów na wyjazd na studia w ramach Erasmus+ 2017/18 z ON-BPK:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oprócz znajomo¶ci języka wykładowego uczelni zagranicznej, do której aplikuje studentka/ student, oceniana będzie przede wszystkim tzw. motywacja genderowa tzn. wiedza z dziedziny problematyki gender, udział w zajęciach oferowanych przez Osrodek, badz wydziały macierzyste uwzględniaj±cych perspektywę genderowa, konferencje, warsztaty i działalno¶ć w różnych organizacjach. Na podstawie ww. elementów zostan±przyznane miejsca w poszczególnych uczelniach uwzględniaj±c również ich profil.
Ważne informacje: Stypendium Erasmus+ w roku 2017/18 przyznawane jest na okres max. 4, 5 miesi±ca z funduszy UE lub PO WER.
Information in English is available here:
link
Dodatkowe informacje można uzyskać u dr Grażyny Zygadło (pokój 43, zygadlo@uni.lodz.pl) oraz w ON-BPK, ul. Lindleya 5a, tel. +42 635-42-58.

»

»

GEMMA ERASMUS MUNDUS SCHOLARSHIPS
10th edition (2016-2018)

SPECIAL CALL FOR APPLICATIONS
Open only to applicants from the following countries:
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, Kazakhstan, Turkmenistan


- WHAT IS GEMMA?
Erasmus Mundus Master’s Degree in Women's and Gender Studies - GEMMA, is a two-year Postgraduate interdisciplinary study programme that provides high quality education and professional competencies for personnel working or intending to work in the areas of Women's Studies, Gender Studies and Equal Opportunities across Europe and beyond. Students benefit from international mobility as they study at two different European universities and obtain a double diploma from the Home and Mobility institutions.

- WHY STUDY GEMMA?
GEMMA is the first Erasmus Mundus Master´s Degree in Women's and Gender Studies in Europe. It was originally selected by the European Commission in 2006 and again in 2011. It is therefore a programme of excellence distinguished from amongst 177 submitted project proposals as “a pilot project and model in the field of Women´s Studies and Gender Studies from a European and global perspective”.

- SCHOLARSHIPS
Prestigious Erasmus Mundus scholarships (under the new Erasmus+ framework) are offered for STUDENTS. The scholarships cover tuition fees and health insurance and include a monthly allowance.

- AM I ELIGIBLE TO APPLY TO THE PROGRAMME?
Yes, if you have a previous University Bachelor degree (or its equivalent: 180 ECTS, minimum 3 years of study), and speak 2 out of 3 languages: English, Spanish, Italian. *For specific eligibility conditions for scholarships and for separate requirements for visiting scholars, see GEMMA´s website.

- WHEN CAN I APPLY? DEADLINES FOR APPLICATION for the 10th edition of GEMMA (2016-2018)
Students applying for the Erasmus Mundus scholarship February 16th 2016 (online application)
Students NOT applying for the Erasmus Mundus scholarship (self-paying students or students with other scholarships) February 16th 2016 (online application)

TO FIND OUT MORE ABOUT THE PROGRAMME (detailed description of the scholarships, information on eligibility for scholarships, application procedures, required documents, available mobility routes, courses, etc.) please visit:

http://masteres.ugr.es/gemma/

APPLICATION FORM for the Special Call.

Detailed instructions here

 

» O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
ogłasza nabór kandydatek/ów na stypendia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS +
na rok akademicki 2016/2017.

Zasady rekrutacji na studia za granicą – wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 są dostępne tutaj:

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617/zasady-201617

Rejestracja w systemie USOSweb w terminie: 27.01.2016 – 26.02.2016

Dodatkowo student/ka, który złożył/a wniosek w USOSweb jest zobowiązany/a dostarczyć o¶wiadczenie o wcze¶niej zrealizowanych wyjazdach na studia/praktyki w ramach LLP Erasmus/Erasmus+, CE, FSS do Koordynatora/ki Wydziałowego najpóĽniej do dnia 26.02.2016r.

Wzory dokumentów są dostępne tutaj:
1. o¶wiadczenie o wcze¶niejszych wyjazdach studentów – do wyliczenie ¶rednich ocen i weryfikacji wykorzystania max. kapitału wyjazdu do 12 miesięcy na danym stopniu studiów/ 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich
(Termin złożenie o¶wiadczenie do Koordynatora wydziałowego – 26.02.2016)

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617/oswiadczenie-201617

2. zobowiązanie o kontynuacji studiów na II cyklu studiów - dla aktualnych studentów 3 roku I stopnia studiów zakwalifikowanych na wyjazd w roku 2015/16

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617/zobowiazanie-201617

3. ogłoszenie o kursie języka obcego na UŁ

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617/kurs-jezyka-obcego-na-ul

II etap rekrutacji: W ONBPK

Kryteria oceny kandydatek/ów na wyjazd na studia w ramach Erasmus+ 2016/17 z ONBPK:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oprócz znajomo¶ci języka wykładowego uczelni zagranicznej, do której aplikuje studentka/ student, oceniana będzie przede wszystkim tzw. motywacja genderowa tzn. wiedza z dziedziny problematyki gender, udział w zajęciach oferowanych przez O¶rodek, bądĽ wydziały macierzyste uwzględniających perspektywę genderową, konferencje, warsztaty i działalno¶ć w różnych organizacjach. Na podstawie ww. elementów zostaną przyznane miejsca w poszczególnych uczelniach uwzględniając również ich profil.


Pozyskanie ¶redniej ocen z Dziekanatu
a) ¶rednia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student/ka ubiega się o wyjazd w 2015/16 - dla studentów studiów I i II stopnia i dla studentów 1,2,3 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ od roku akademickiego 2012/13
b) ¶rednia arytmetyczna z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student/ka ubiega się o wyjazd w 2015/16 - dla studentów 4, 5 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ przed rokiem akademickim 2012/13
c) ¶rednia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student/ka ubiega się
o wyjazd - dla studentów na I, II stopniu studiów i jednolitych studiach magisterskich, którzy na skutek wznowienia studiów, powtarzania roku lub korzystania z urlopu zostali wpisani na rok studiów objęty liczeniem ¶redniej zgodnie z zasadami okre¶lonymi w obowiązującym Regulaminem studiów na rok 2014/15
d) ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i inne kryteria przyjęte na wydziale podane do wiadomo¶ci studentów np. rekomendacja promotora pracy dyplomowej – dla studentów studiów III stopnia
W każdym innym przypadku nie wyszczególnionym powyżej, proszę o wyliczenie ¶redniej ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd zgodnie
z Regulaminem studiów.

Ważne informacje:

Stypendium Erasmus+ w roku 2016/17 - na okres max. 4, 5 miesiąca z funduszy UE lub PO WER.
Stypendium socjalne dodatek 200 euro/miesiąc – dla zakwalifikowanych studentów UŁ na wyjazd na studia w roku 2016/17, którzy otrzymują styp. socjalne z UŁ w sem. letnim 2015/16 (sem. rekrutacji)


Information in English is available here:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

Dodatkowe informacje można uzyskać u dr Grażyny Zygadło (pokój 43, zygadlo@uni.lodz.pl) oraz w ON-BPK, ul. Lindleya 5a (pokój 40), tel. +42 635-42-58.

 

» CALL FOR APPLICATIONS 10th edition (2016/2018) DEADLINE FOR APPLICATIONS: November 30, 2015

GEMMA: Erasmus Mundus Master's Degree in Women's and Gender Studies, is a two-year postgraduate interdisciplinary study programme that provides high quality education and professional competencies for personnel working or intending to work in the areas of Women's Studies, Gender Studies and Equal Opportunities across Europe and beyond. Students benefit from international mobility as they study at two different European universities and obtain a double diploma from the Home and Mobility institutions. The upcoming 9th edition of the programme will also provide the opportunity for some of the students to complete a mobility period up to 3 months at Rutgers, The State University of New Jersey. GEMMA partner Universities: University of Granada (Spain, Coordinator) Rutgers, The State University of New Jersey (USA) University of Bologna (Italy) Central European University (Hungary) University of Hull (United Kingdom) University of Lodz (Poland) University of Oviedo (Spain) University of Utrecht (the Netherlands) WE WOULD LIKE TO ENCOURAGE YOU/YOUR STUDENTS TO STUDY AT THE UNIVERSITY OF LODZ (POLAND), WHERE GEMMA STUDIES ARE HELD BY WOMEN'S STUDIES CENTRE (www.gender.uni.lodz.pl) To find out more about the GEMMA programme please visit: http://masteres.ugr.es/gemma/pages/index Call for application for scholarships of the 10th edition is open until November 30, 2015. If you have any further questions please send an e-mail to: Women's Studies Centre, University of Lodz gender@uni.lodz.pl (+48 42 6354258)

» WE ARE HIRING! Women's Studies Centre is looking for candidates to take two positions as Early Stage Researchers and work for Grace: Gender and Cultures of Equality EU-funded, Horizon 2020 project. ESR 1 will research Print capitalism and the making of gender equality. S/he will be employed and enrolled on a PhD programme for 36 months from 01.03.16 and will submit with the application a research proposal to investigate: What is the historical role of national print media as a contested site for the production of cultures of gender equality and how might we map commonalities and differences between diverse sorts of press in selected countries across Europe and between elites and reading publics. The research will involve both content and visual analysis of historical print media. While previous research has focused on the relation between nationalisms and gender/sexualities generally, this study will focus on the changing role of print capitalism in the production of gendered cultures of equality in relation diverse European imaginaries. ESR 1 ? more details

» ESR 2 will research The impact of ?polymedia? digital platforms on the production of cultures of equality S/he will be employed and enrolled on a PhD programme for 36 months from 01.03.16 and will submit with the application a research proposal to investigate: In what ways are new cultures of gender (in)equality being created, communicated and contested in and across various digital media platforms and how can we examine the translation and movement of cultures of equality from online to offline worlds. The research will involve forms of virtual ethnography together with digital content and visual analysis. The results will be used to extend critically our understanding of the impact of the digital revolution on cultures of equality and identify ways that scholars might make better use of these platforms for producing gender equalities otherwise. ESR 2 ? more details

» 03.06.2015 SYRIA – BEYOND THE WAR

 

» 9. EDYCJA (2015‒2017) 
PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DLA STUDENTÓW SAMOFINANSUJĄCYCH SIĘ – DO 20. MAJA 2015 r.

GEMMA: Erasmus Mundus Master’s Degree in Women's and Gender Studies, to dwuletni interdyscyplinarny program studiów magisterskich. Pozwala on na zdobycie wyjątkowych kwalifikacji zawodowych osobom zainteresowanym problematyką women's studies, gender studies, a także polityką równych szans we współczesnej Europie i poza nią. GEMMA daje możliwo¶ć odbycia studiów na przynajmniej dwóch uczelniach partnerskich, a studentki i studenci po zakończeniu studiów otrzymują podwójny dyplom.

Partnerzy w projekcie GEMMA:
Universidad de Granada, Hiszpania (koordynator projektu)
Universita di Bologna, Włochy
Central European University of Budapest, Węgry
Univeristy of Hull, Wielka Brytania
Uniwersytet Łódzki, Polska
Universidad de Oviedo, Hiszpania
Utrecht University, Holandia
Rutgers, The State University of New Jersey, USA

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM, GDZIE PROGRAM GEMMA REALIZOWANY JEST PRZEZ OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY PROBLEMATYKI KOBIET (www.gender.uni.lodz.pl)

Więcej informacji o programie dostępne jest pod adresem: http://masteres.ugr.es/gemma/pages/index

Instrukcja składania aplikacji dostępna jest pod adresem: http://masteres.ugr.es/gemma/pages/inscripcion

Termin składania zgłoszeń dla osób nieubiegających się o stypendium został przedłużony do 20 maja 2015r.

WHY STUDY GEMMA?

GEMMA is the first Erasmus Mundus Master´s Degree in Women's and Gender Studies in Europe. It was originally selected by the European Commission in 2006 and again in 2011 as a programme of excellence distinguished from amongst 177 submitted project proposals as “a pilot project and model in the

field of Women´s Studies and Gender Studies from a European and global perspective”.

AM I ELIGIBLE TO APPLY TO THE PROGRAMME?

Yes, if you have a University Bachelor´s degree (or its equivalent: 180 ECTS, minimum 3 years of study), and speak 2 out of the 3 Consortium languages: English, Spanish, Italian.

*For specific eligibility conditions and instructions on how to apply please see the GEMMA website: http://masteres.ugr.es/gemma/pages/inscripcion

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 
O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet 
Uniwersytet Łódzki 

gender@uni.lodz.pl 
tel. 42 635 42 58 

 

»

23rd Advanced European Summer School in Women’s Studies from Multicultural and Interdisciplinary Perspectives 

  NOI♀SE 2015 Summer School 

Biopolitics, Necropolitics, Cosmopolitics:

Feminist and Queer Interventions
 


24 - 28 August 2015, Utrecht University, The Netherlands
 
Organized by the Netherlands Research School of Gender Studies

·         Have you ever thought about which lives are deemed worthy of inclusion into contemporary regimes of power, and which are considered disposable?

·         Are you curious about how the concepts of biopolitics and necropolitics are taken up in feminist, queer, and postcolonial studies?

·         Do you want to know more about transversal connections between biopolitics, necropolitics, and cosmopolitics in the humanities and social sciences?

·         Would you like to explore how postcolonial and posthuman(ist) perspectives can be fruitfully combined for a feminist/queer cosmopolitics to come?

Then join the 2015 Summer School!

 

This year, the 23rd edition of NOI♀SE will introduce you to cutting-edge scholarship at the intersection of media and cultural studies, social sciences, gender studies, and the arts. The relation between discursive strategies and their socio-political effects on both local and global scales will be explored. We will focus upon the mechanisms that mobilize biopolitics within academic spheres whilst simultaneously attending to strategies employed in artistic and activist interventions through law, literature, media, science studies, and the arts.

Concepts & content

The summer school emerges from a larger engagement with questions of biopolitics and necropolitics in an era of neoliberalism and late capitalism. It pays close attention to the effects this has on bodies and lives. Informed by postcolonial theory, cultural analysis, critical posthumanism, and feminist/queer studies, we will address the boundaries of subjectivity and citizenship in a system that actively monitors and excludes certain identities, particularly those who do not – or cannot – conform to a white, middle-class, gender-normative, heteronormative, able-bodied, legally employed, state-documented existence. From here, we move forward toward envisioning feminist/queer futures that rethink categories such as “human” and “subjectivity” based on the modern onto-epistemological premises, opening up into new ways of imagining vital politics, resistance strategies, and other-than-human agencies.

Examining the politics of twenty-first-century life and death, key themes of the summer school will be surveillance, securitization, planetary co-existence, and co-habitation. In a post-9/11, postcolonial/neocolonial era, bodily norms – informed by race, gender, and sexuality – are encoded in tools of surveillance and security, including body scanners, facial recognition software, and identity documents. In examining these processes, we will critically investigate how a politics of inclusion requires – and is in fact built on – simultaneous exclusion wherein some bodies become recognizable subjects while others are constructed as internal enemies and illegitimate non-subjects. Taking account of these global dynamics, the Summer School aims at visions of transformation of the matrix of in-/exclusion into feminist/queer cosmo-political futures that work towards a new discourse of planetary social justice.

Focusing on cultural, legal, scientific, and social practices, this Summer School addresses the following questions: Which lives are deemed worthy of recognition and inclusion in contemporary regimes of power, and which lives are considered disposable? Who may live and who must die? How to envision a different politics of difference(s) that un-works established (anthropocentric) hierarchies and enriches inter-human and inter-species relationality?

Aims
This advanced training course offers a diverse yet coherent program of study from an interdisciplinary perspective. The Summer School is meant for PhD and MA students. Separate seminars for these two groups will be provided in the afternoons.


Formula

·       Two lectures in the morning

·       Separate PhD and MA-seminars in the afternoon

·       Social program

·       Students prepare before NOI♀SE by reading and collecting material for assignments (approximately 40 hours of work). After the school has ended, participants who fulfilled all requirements (preparation of assignments and reading, active participation, and final essay of 10-15 pages) receive a NOI♀SE Certificate (5 ECTS).

·       All students are expected to participate in the entire program for the duration of five days.

Please check the website for more information, registration and regular updates: www.graduategenderstudies.nl.

Venue
The NOI♀SE Summer School 2015 will be hosted by Utrecht University, the Netherlands.

Tuition Fees

The tuition fee is €425. This includes digital reading materials but excludes accommodation and subsistence costs (i.e., food, meals, drinks, etc.).

Teachers in the course

The NOISE Summer School is organized by the Netherlands Research School of Gender Studies (NOG, Utrecht University). The 2015 edition is coordinated by dr. Christine Quinan and dr. Kathrin Thiele. Several renowned international scholars and artists from various disciplines will be teaching at the Summer School. Their names will be announced on the website in April.

Registration and Deadline:

Deadline: April 20, 2015. You can find the application form on the website: www.graduategenderstudies.nl.

For more information
NOI♀SE Central Coordination
Utrecht University
Muntstraat 2a
3512 EV Utrecht
The Netherlands
E-mail:
noise@uu.nl

COME TO THE NOI♀SE SUMMER SCHOOL AND BE CHALLENGED!

NOISE - Network Of Interdisciplinary Women's Studies in Europe | Netherlands Research School of Gender Studies | Faculty of Humanities | Utrecht University | Muntstraat 2A, 3512 EV Utrecht, The Netherlands | T. (+31) 030 253 6001 | F. (+31) 030 253 6134 | Office is closed on Friday | noise@uu.nl | www.graduategenderstudies.nl ~ education ~ NOISE Summer School

 

» 

O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 

ogłasza nabór kandydatek/ów na stypendia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS +
na rok akademicki 2015/2016.

Zasady rekrutacji na studia za granicą – wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 są dostępne tutaj:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201516-2/rekrutacja-201516

Rejestracja w systemie USOSweb w terminie: 26.01.2015 – 25.02.2015

Dodatkowo student/ka, który złożył/a wniosek w USOSweb jest zobowiązany/a dostarczyć o¶wiadczenie o wcze¶niej zrealizowanych wyjazdach na studia/praktyki w ramach LLP Erasmus/Erasmus+, CE, FSS do Koordynatora Wydziałowego najpóĽniej do dnia 25.02.2015r.
 
Wzory dokumentów są dostępne tutaj:
1.  o¶wiadczenie o wcze¶niejszych wyjazdach studentów – do wyliczenie ¶rednich ocen i weryfikacji wykorzystania max. kapitału wyjazdu do 12 miesięcy na danym stopniu studiów/ 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich
(Termin złożenie o¶wiadczenie do Koordynatora wydziałowego – 25.02.2015)
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201516-2/oswiadczenie-erasmus

2.  zobowiązanie o kontynuacji studiów na II cyklu studiów - dla aktualnych studentów 3 roku I stopnia studiów zakwalifikowanych na wyjazd w roku 2015/16
 http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201516-2/zobowiazanie-201516

II etap rekrutacji:  W ONBPK

Kryteria oceny kandydatek/ ów na wyjazd na studia w ramach Erasmus+ 2015/16 z ONBPK:  
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oprócz znajomo¶ci języka wykładowego uczelni zagranicznej, do której aplikuje studentka/ student, oceniana będzie przede wszystkim tzw. motywacja genderowa tzn. wiedza z dziedziny problematyki gender, udział w zajęciach oferowanych przez O¶rodek, bądĽ wydziały macierzyste uwzględniających perspektywę genderową, konferencje, warsztaty i działalno¶ć w różnych organizacjach. Na podstawie ww. elementów zostaną przyznane miejsca w poszczególnych uczelniach uwzględniając również ich profil.
 
Pozyskanie ¶redniej ocen z Dziekanatu
a)    ¶rednia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się
o wyjazd w 2015/16 - dla studentów studiów I i II stopnia i dla studentów 1,2,3 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ od roku akademickiego 2012/13
b)    ¶rednia arytmetyczna z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd w 2015/16 - dla studentów 4, 5 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ przed rokiem akademickim 2012/13
c)     ¶rednia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się
o wyjazd  - dla studentów na I, II stopniu studiów i jednolitych studiach magisterskich, którzy na skutek wznowienia studiów, powtarzania roku lub korzystania z urlopu zostali wpisani na rok studiów objęty liczeniem ¶redniej zgodnie z zasadami okre¶lonymi w obowiązującym Regulaminem studiów na rok 2014/15
d)      ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i inne kryteria przyjęte na wydziale podane do wiadomo¶ci studentów np. rekomendacja promotora pracy dyplomowej – dla studentów studiów III stopnia

Ważne informacje:
 
Stypendium Erasmus+ w roku 2015/16 - na okres max. 4, 5 miesiąca z funduszy UE lub PO WER.
Stypendium socjalne dodatek 200 euro/miesiąc – dla zakwalifikowanych studentów UŁ na wyjazd na studia w roku 2015/16, którzy otrzymują styp. socjalne z UŁ w sem. letnim 2014/15 (sem. rekrutacji)
(Stypendium socjalne na UŁ przyznawane jest na cały rok akademickim – decyzja COS w grudniu 2014). 

Dodatkowe wsparcie dla niepełnosprawnych studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia Erasmus+ 2015/16 (orzeczenie o niepełnosprawno¶ci, wniosek na stronie BWZ UŁ).
 
Information in English available here:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać u dr Grażyny Zygadło (pokój 43) oraz w ON-BPK, ul. Lindleya 5a (pokój 40), tel. +42 635-42-58.

 

»  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
9. EDYCJA (2015‒2017)
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: 30 LISTOPADA 2014 R.

GEMMA: Erasmus Mundus Master’s Degree in Women's and Gender Studies, to dwuletni interdyscyplinarny program studiów magisterskich. Pozwala on na zdobycie wyjątkowych kwalifikacji zawodowych osobom zainteresowanym problematyką women's studies, gender studies, a także polityką równych szans we współczesnej Europie i poza nią. GEMMA daje możliwo¶ć odbycia studiów na przynajmniej dwóch uczelniach partnerskich, a studentki i studenci po zakończeniu studiów otrzymują podwójny dyplom. W 9. edycji programu studentki i studenci będą mogli zrealizować czę¶ć studiów w Rutgers, State University of New Jersey (USA).

Partnerzy w projekcie GEMMA:
Universidad de Granada, Hiszpania (koordynator projektu)
Universita di Bologna, Włochy
Central European University of Budapest, Węgry
Univeristy of Hull, Wielka Brytania
Uniwersytet Łódzki, Polska
Universidad de Oviedo, Hiszpania
Utrecht University, Holandia
Rutgers, The State University of New Jersey, USA

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM, GDZIE PROGRAM GEMMA REALIZOWANY JEST PRZEZ OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY PROBLEMATYKI KOBIET (www.gender.uni.lodz.pl)

Więcej informacji o programie dostępne jest pod adresem: http://masteres.ugr.es/gemma/pages/index

Termin składania zgłoszeń dla osób ubiegających się o stypendium upływa 30 listopada 2014 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki

gender@uni.lodz.pl
tel. 42 635 42 58

» Machismo à la Russe: Putin and the Art of Masculinity  

 

» nbsp; 22nd Advanced European Summer School in Women’s Studies from Multicultural and Interdisciplinary Perspectives

 

  NOI♀SE 2014 Summer School

 

 

Political Aesthetics and Feminist Theory:

Media, Art and Affect
 


25 - 29 August 2014, Utrecht University, The Netherlands
 
Organized by the Netherlands Research School of Gender Studies
 

·       Have you ever thought about the difference between affect, emotion, and feeling?

·       Are you curious about the use of these concepts in feminist theory?

·       Would you like to study how certain aesthetic strategies in the mass media are employed to influence and control spectators, users, consumers, and citizens?

·       Do you want to know more about how affect is put to work in media, artistic and activist interventions?

 

Then join the 2014 Summer School!

 

This year’s (the 22nd) edition of NOI♀SE will introduce you to cutting edge scholarship at the intersection of media and cultural studies, gender studies, and the arts. The relation between rhetoric strategies and their effects on global and local audiences will be explored. We will focus on how feeling, affect and emotion are mobilized to achieve both aesthetic and political ends. We will also attend to the affective strategies used in artistic and activist interventions through media such as documentary film, photography, installation art, video, and performance art.

 

Concepts & content

Affects, emotions and feelings have become tangible commodities in neoliberalism and late capitalism. The cultural politics of emotion (such as anger, hatred, love and compassion, among others), employed by political forces, frequently maintain homophobia, xenophobia, gender inequality, and engender fear of terrorism, but also act as a means of contesting these. Contemporary media are said to make affect “contagious,” examples ranging from global marketing to revolutionary movements such as the Arab revolutions. The NOI♀SE summer school will focus on recent feminist scholarship pertaining to media and visual studies to emphasize that emotions, profoundly shaping the experience of community and collectivity, can also serve as strategies of resistance.

 

Additionally, we will explore the role of the visual in generating and sustaining affect, feeling and emotion, as well as in embedding these in the collective consciousness and public memory. We will engage with how artistic practices reveal a potential to engender affective encounters that propose critical engagement facilitating socially and politically transformative action. Drawing on these lines of scholarship, we will not limit our understanding to emotions and feelings, but we will also engage with the reign of affects that we are barely conscious of, i. e. movement and stillness, rhythm, color, and intensity.

 

Focusing on cultural, artistic and media practices, this Summer School addresses the following questions: In what ways can these practices participate in the distribution of affects and feelings as a strategy of resistance and subversion? How can emotions, once shared, facilitate political action, recognition, and dialogue, and bring about social change?

 

Aims
This advanced training course offers a diversified yet coherent programme of study from an interdisciplinary perspective. The Summer School is meant for PhD and MA students. Separate seminars for these two groups will be provided in the afternoons.


Formula

·       Two lectures in the morning

·       Separate PhD and MA-seminars in the afternoon

·       Social programme

·       Students prepare before NOISE by reading and collecting material for assignments (approximately 40 hours of work). After the school has ended, participants who fulfilled all requirements (preparation of assignments and reading, active participation, and final essay of 10-15 pages) receive a NOISE Certificate (5 ECTS).

·       All students are expected to participate in the entire programme for the duration of five days.

Please check the website for more information, registration and regular updates:

http://www.graduategenderstudies.nl/ à Education à NOI♀SE 2014 

Venue
The NOI♀SE Summer School 2014 will be hosted by Utrecht University, the Netherlands. 

Tuition Fees

The tuition fee is €425,-. This includes digital reading materials, but excludes accommodation and subsistence costs (i.e. food, meals, drinks, etc).  

Teachers in the course

The NOI♀SE Summer School is organized by the Netherlands Research School of Gender Studies (NOG, Utrecht University). The 2014 edition is coordinated by dr. Marta Zarzycka and by dr. Domitilla Olivieri. Several renowned international scholars and artists from various disciplines will be teaching at the Summer School. Their names will be announced on the website in April.

Registration and Deadline:

The deadline is May 1, 2014. You can find the application form on the website:

http://www.graduategenderstudies.nl/ à Education à NOI♀SE 2014


For more information
NOI♀SE Central Coordination
Utrecht University
Muntstraat 2a
3512 EV Utrecht
The Netherlands
E-mail:
noise@uu.nl

COME TO THE NOI♀SE SUMMER SCHOOL AND BE CHALLENGED! 

NOISE - Network Of Interdisciplinary Women's Studies in Europe | Netherlands Research School of Gender Studies | Faculty of Humanities | Utrecht University | Muntstraat 2A, 3512 EV Utrecht, The Netherlands | T. (+31) 030 253 6001 | F. (+31) 030 253 6134 | Office is closed on Friday | noise@uu.nl | www.graduategenderstudies.nl ~ education ~ NOISE Summer School

 

»  PROJEKT EDGES REALIZOWANY PRZEZ OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY PROBLEMATYKI KOBIET WSMiP UŁ
 

Projekt EDGES (Joint European Doctorate in Women’s and Gender Studies) realizowany jest przez O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet WSMiP UŁ od paĽdziernika 2013 r. w ramach Lifelong Learning Programme Centralized (Action Erasmus Multilateral Projects). Jego najważniejszym celem jest opracowanie wspólnego modelu studiów doktoranckich w obszarze Women’s/Gender Studies. Wcze¶niejsze do¶wiadczenia dydaktyczne i długotrwała współpraca naukowo-badawcza pomiędzy partnerami programu GEMMA (Erasmus Mundus Master Degree in Women’s and Gender Studies), a także kooperacja z różnymi europejskimi stowarzyszeniami (m.in. ATHENA, WISE, ATGENDER) stanowiły inspirację dla dalszego skonsolidowania i zinstytucjonalizowania tego dobrze funkcjonującego partnerstwa. Projekt EDGES, zakładający stworzenie programu studiów doktoranckich, będzie w sposób synergiczny korzystał zarówno z know-how, jak i naukowo-badawczego zaplecza uniwersytetów reprezentujących wszystkie regiony Europy. Jednym z głównych założeń powstającego w ramach projektu programu jest przyjęcie interdyscyplinarnego i międzykulturowego podej¶cia do badań nad istotnymi kwestiami społecznymi, politycznymi i kulturowymi, jednak – co niezwykle ważne – przy krytycznym zastosowaniu optyki gender jako istotnej kategorii analitycznej. Do zagadnień eksplorowanych w ramach tego programu zaliczyć można procesy migracji kobiet, kwestie podmiotowo¶ci, obywatelstwa, polityki reprezentacji, przemocy wobec kobiet, uprzedmiotowienia kobiecego ciała, traumatycznych do¶wiadczeń wojen i konfliktów, a także problem równego dostępu do wymiaru sprawiedliwo¶ci czy też dyskryminacji ze względu na etniczno¶ć, rasę, klasę, orientację psychoseksualną, nie/pełnosprawno¶ć, wyznanie itd. Reasumując, projekt zmierza do stworzenia wspólnego europejskiego interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich, który przynajmniej do pewnego stopnia wypełni lukę istniejącą pomiędzy ¶rodowiskiem akademickim a społeczeństwem obywatelskim, mając jednocze¶nie na uwadze przyszłą pozycję studentek i studentów studiów doktoranckich na rynku pracy. Oprócz Uniwersytetu Łódzkiego partnerami w projekcie są: Uniwersytet w Bolonii (Włochy) – koordynator projektu, Associazione Orlando – Women´s Documentation Center (Włochy), Central European University (Węgry), Uniwersytet w Hull (Wielka Brytania), Uniwersytet w Oviedo (Hiszpania), Uniwersytet w Utrechcie (Holandia) oraz Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania). Projekt będzie trwał do końca wrze¶nia 2015 r. Koordynatorką projektu w UŁ jest prof. Elżbieta H. Oleksy. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie ON-BPK UŁ (www.gender.uni.lodz.plhttp://www.edgesproject.eu) oraz na oficjalnej stronie EDGES (www.edgesproject.eu).

KONTAKT:
O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 5a
tel. 42 6354258
gender@uni.lodz.pl

 

»  CALL FOR APPLICATIONS
7th edition (2013-2015)

GEMMA: Erasmus Mundus Master’s Degree in Women's and Gender Studies, is a two-year postgraduate interdisciplinary study programme that provides high quality education and professional competencies for personnel working or intending to work in the areas of Women's Studies, Gender Studies and Equal Opportunities across Europe and beyond. Students benefit from international mobility as they study at two different European universities and obtain a double diploma from the Home and Mobility institutions. The upcoming 7th edition of the programme will also provide the opportunity for some of the students to complete a mobility period up to 3 months at Rutgers, The State University of New Jersey.
 
GEMMA is the first Erasmus Mundus Master´s Degree in Women's and Gender Studies in Europe. It was originally selected by the European Commission in 2006 and again in 2011. It is therefore a programme of excellence distinguished from amongst 177 submitted project proposals as “a pilot project and model in the field of Women´s Studies and Gender Studies from a European and global perspective”.
 
TO FIND OUT MORE ABOUT THE PROGRAMME (information on eligibility, application procedures, required documents, available mobility routes, courses, etc.) please visit:
 
http://masteres.ugr.es/gemma/pages/index
 
DEADLINE FOR APPLICATION for participation in the 7th edition of GEMMA (2013-2015) for self-financed students from Europe and non-European countries is the 30th of April 2013 at 17.00 hours Granada local time.
 
GEMMA PARTNER UNIVERSITIES
University of Granada, Spain (Coordinator)
University of Bologna, Italy
Central European University of Budapest, Hungary
University of Hull, United Kingdom
University of ŁodĽ, Poland
University of Oviedo, Spain
University of Utrecht, the Netherlands
Rutgers, The State University of New Jersey, USA

 

» Akcja Onge Billion Risin

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu ONE BILLION RAISING. Akcja polega na tym, że w tym samym momencie na ulice miast na całym ¶wiecie wyjdą ludzie, którzy nie zgadzają się na przemoc wobec kobiet i zatańczą.
Główną organizatorką jest Eve Ensler, autorka "Monologów Waginy" oraz założycielka organizacji V-Day, która od lat walczy z przemocą wobec kobiet na całym ¶wiecie. W tym roku przypada 15. rocznica założenia organizacji, nadal jednak przemoc wobec kobiet nie jest traktowana przez ¶wiatowych decydentów wystarczająco poważnie. Ponadto, wbrew powszechnie panującej opinii, nie jest ona związana z niskim poziomem życia, nie jest bezpo¶rednią pochodną biedy, alkoholizmu czy narkomanii – do¶wiadczają jej kobiety we wszystkich grupach społecznych oraz krajach. Przemocy nie wolno w żaden sposób usprawiedliwiać. Nie tłumaczą jej żadne okoliczno¶ci - ani praktyki religijne, ani tradycja kulturowa. Przemoc jest zawsze przemocą.

Pierwszym krokiem do likwidacji problemu społecznego jest u¶wiadomienie ludziom jego istnienia. Tegoroczna akcja nazywa się One Billion Rising, ponieważ organizatorki mają nadzieję, że tego dnia na ulice wyjdzie miliard osób, aby w ten sposób zwrócić uwagę na skalę oraz uniwersalno¶ć zjawiska przemocy wobec kobiet oraz pokazać naszą siłę i determinację.
Ponieważ taniec nie jest standardową forma protestu, więc jest to taka nasza pokojowa taneczna rewolucja. W tym celu została napisana muzyka i oficjalny hymn pt. „Break the Chain” ("Przerwij łańcuch") oraz powstał układ choreograficzny. Ponadto akcję poparło wiele znanych, lubianych i cenionych postaci oraz autorytetów między innymi: Dalaj Lama, Bernice A. King (córka Martina Luthera Kinga), Michelle Bachelet (była prezydentka Chile, a obecnie Dyrektorka Wykonawcza ONZ Kobiety), pisarka Alice Walker, aktorzy i aktorki (Robert Redford, Jane Fonda, Jessica Alba, Anne Hathaway), Alicia Keys, Guerilla Girls oraz wielu europejskich i amerykańskich polityków i polityczek. Wszystkim tym ludziom przy¶wieca wizja cywilizacji pozbawionej przemocy - wówczas nastanie „Dzień Wiktorii”.

PRZYŁĄCZ SIĘ I ZATAŃCZ Z NAMI!

 

» Zapraszamy na stronę internetową konferencji jubileuszowej ONBPK Konteksty feministyczne: teoria, polityka, aktywizm www.gender2012.pl

 

» Konferencja jubileuszowa O¶rodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet. Konteksty feministyczne: teoria, polityka, aktywizm – WYDŁUŻONY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ >>> więcej informacji

 

» Zapraszamy na „spacer dĽwiękowy” po Parku Źródliska w ramach międzynarodowego projektu COMAPP!

 

Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych WSMiP UŁ serdecznie zaprasza na pilotażowy warsztat „Spacer dĽwiękowy po Parku Źródliska” organizowany w ramach międzynarodowego projektu z zakresu edukacji medialnej COMAPP (Community Media Applications & Participation), który odbędzie się w dniach 28-29 wrze¶nia 2012 roku. Podczas warsztatu uczestniczki i uczestnicy będą mieli możliwo¶ć (za pomocą smartphone’ów i dyktafonów radiowych) zarejestrować dĽwięki (zarówno miejskie jak i niemiejskie) i zrobić dokumentację zdjęciową, które będą wykorzystane do przygotowania audio-wizualnej mapy parku.

>>> więcej informacji >>>

 

» POLSKA AKCJA HUMANITARNA zaprasza  na serię spotkań pt. “Globalny rozwój i gender”, z udziałem Nalini Visvanathan, redaktorki książki wydawanej przez PAH „Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów”.
Spotkanie w Łodzi:
09.03.2012, godz. 18:00 – 20:00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101. Spotkanie prowadzone przez Zefirynę Żegnałek (O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Uniwersytet Łódzki). Szczegóły na stronie

 

» Konferencja jubileuszowa O¶rodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet. Konteksty feministyczne: teoria, polityka, aktywizm
Z okazji nadchodzącego dwudziestolecia istnienia O¶rodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet (ONBPK) mamy zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej jubileuszowej konferencji naukowej „Konteksty feministyczne: teoria, polityka, aktywizm”, która odbędzie się w dniach 16–18 listopada 2012 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. >>> więcej informacji

 

» MIĘDZYNARODOWY PROJEKT MEDIALNO-EDUKACYJNY – COMAPP
Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji Projekt COMAPP (Community Media Applications and Participation (Media Społeczno¶ciowe: zastosowania i uczestnictwo), który jest nowatorskim projektem medialno-edukacyjnym realizowanym w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych, WSMiP w ramach Programu UE GRUNDTVIG po¶więconym szkoleniu osób, które pragną zdobyć nowe kompetencje w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak np. Internet, podcasty, odtwarzacze mp3, smartphony, w procesie uczenia się przez całe życie (lifelong learning). O¶rodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet bierze udział w realizacji projektu jako instytucja stowarzyszona >>> więcej informacji

 

» SZÓSTA EDYCJA PROGRAMU GEMMA - REKRUTACJA
Rozpoczęła się rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (GEMMA). Terminarz rekrutacji oraz szczegółowe informacje na temat programu można znaleĽć na stronie: http://masteres.ugr.es/gemma/.

 

» SUKCES KONSORCJUM PROJEKTU GEMMA
Decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Łódzki będzie realizował projekt GEMMA (Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies) adresowany do studentek i studentów z całego ¶wiata przez kolejnych pięć edycji, tj. do roku 2018. Propozycja złożona przez konsorcjum GEMMY znalazła się w gronie trzydziestu najlepszych spo¶ród 177 konkurujących projektów. Projekt GEMMA zyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej już po raz drugi, co jednoznacznie potwierdza wysoki poziom studiów oferowanych w ramach tego projektu.

 

» Rekrutacja na studia Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia (bezpłatne studium podyplomowe dla nauczycieli) została przedłużona do 30 wrze¶nia 2011 r. – szczegóły w zakładce „Aktualno¶ci” na stronie http://www.ucz-tolerancji.pl/. Zapraszamy serdecznie do składania dokumentów.

 

» W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2011 r. odbywa się rekrutacja na studia Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia  - studium podyplomowe dla nauczycieli z województwa łódzkiego (szczegóły na stronie http://www.ucz-tolerancji.pl/).

Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie (lub osobiste dostarczenie) na adres ON-BPK UŁ następująch dokumentów:

1) odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
2) wypełniony kwestionariusz osobowy
3) wypełnioną kartę zgłoszeniową
4) CV oraz krótki list motywacyjny
5) dwa aktualne zdjęcia

Czas trwania studiów: 2 semestry (w trybie zaocznym)

Studia są BEZPŁATNE, w cało¶ci finansowane ze ¶rodków unijnych i budżetowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

» 1 kwietnia 2011 r. rozpoczęła się rekrutacja na PODYPLOMOWE STUDIA GENDER STUDIES na rok akademicki 2011/2012 (szczegóły na stronie
http://www.gender-studies.pl/). Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie (lub osobiste dostarczenie) na adres ON-BPK UŁ następujących dokumentów:

1) odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
2) wypełniony kwestionariusz osobowy
3) wypełnioną kartę zgłoszeniową
4) CV oraz krótki list motywacyjny
5) dwa aktualne zdjęcia

Czas trwania studiów: 2 semestry (w trybie zaocznym)

Koszt studiów wynosi 1900 zł za 2 semestry.

 

»  Miło nam poinformować, że została powołana Rada Programowa Studium Podyplomowego GENDER STUDIES. W jej skład wchodzą m.in.:

prof. Elżbieta H. Oleksy
prof. Magdalena Środa
dr Barbara Labuda
Wanda Nowicka
prof. Danuta Waniek
dr Kazimiera Szczuka
prof. Zdzisława Janowska

Więcej szczegółów oraz sylwetki członkiń Rady Programowej na stronie
www.gender-studies.pl

 

» Trwa rekrutacja na studia II stopnia: International Gender Studies (studia w języku angielskim). Zapisy elektroniczne poprzez serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Łódzkiego (www.rekrutacja.uni.lodz.pl) trwają do 9 wrze¶nia 2010r. (studia stacjonarne) oraz do 2 wrze¶nia 2010r. (studia niestacjonarne). Informacje o programie studiów znajdują się w zakładce „Studia”

 

» NOWY PROGRAM: Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia (http://www.ucz-tolerancji.pl/) - studium podyplomowe dla nauczycieli z województwa łódzkiego

Do pobrania:
Kwestionariusz osobowy (pobierz)
Karta zgłoszeniowa (pobierz)

 

»  PODYPLOMOWE STUDIA GENDER STUDIES (szczegóły na stronie
http://www.gender-studies.pl/)

Do pobrania:
Kwestionariusz osobowy (pobierz)
Karta zgłoszeniowa (pobierz)

 

» Warsztaty szkoleniowe: KOBIETY W MEDIACH

Do pobrania:
Ogłoszenie o Warsztatach (pobierz)
Ankieta zgłoszeniowa (pobierz)

 

»  Międzynarodowy Dzień Monitorowania Mediów (The Global Media Monitoring Day)

Do pobrania:
Plakat PL (pobierz)
Poster ENG (pobierz)

 

» ONBPK UŁ prowadzi akcję zbierania podpisów nad projektem ustawy o parytetach

Do pobrania:
Plakat (pobierz)
Projekt ustawy (pobierz)

 

 

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych