Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
tel. (42) 635 42 58, (42) 635 42 54
gender@uni.lodz.pl

     
 

Działalność / ACADEMIC & CREATIVE WRITING

 

   

 

 Projekty
 międzynarodowe
 - WS-DEBATE
 - UPGEM
 - GENDERGRADUATES
 - CAHRV
 - NOISE
 
 Konferencje
 - GENDER 2006
 - ACADEMIC &
   CREATIVE
   WRITING
 - KARIERY KOBIET W
   NAUCE

 Publikacje

 

KONFERENCJA ACADEMIC AND CREATIVE WRITING COURSE IN GENDER STUDIES: EPISTEMOLOGIES, METHODOLOGIES, WRITING PRACTICE (SZTUKA KREATYWNEGO PISANIA W KONTEKŚCIEBADAŃ NAD TOŻSAMOŚCIĄ SPOŁECZNĄ: EPISTEMOLOGIA, METODOLOGIA, TECHNIKIPISANIA)

1. Tytuł konferencji:
Academic and Creative Writing Course in Gender Studies: Epistemologies, Methodologiesm Writing Practice (Sztuka kreatywnego pisania w kontekście badań nad tożsamością społeczną: epistemologia, metodologia, techniki pisania)

2. Organizatorzy:
» Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet UŁ
» Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies (Linköping University, Szwecja)

3. Termin i miejsce:
    18.06 – 20.06 2008
    Łódź, Uniwersytet Łódzki

Konferencja o charakterze edukacyjnym Academic & Creative Writing in Gender Studies pozwoliła dostrzec różnorodność powiązań między praktyką akademickiego pisania, epistemologią i metodologią, oraz udowodniła, że powiązania te mają istotne znaczenie dla rozwoju myśli feministycznej i teorii gender studies. Analiza tekstów Luce Irigaray, Helene Cixous i Donny Haraway posłużyła jako przykład dekonstrukcji tradycyjnych granic między pisarstwem literackim i akademickim. Wykładowczynie z 4 krajów zachęcały uczestników spotkania (głównie doktorantów) do refleksji nad własnymi dysertacjami w kontekście teorii społeczno-kulturowego usytuowania, eksponowania własnego „ja” w tekście oraz balansowania na granicy pisania akademickiego i kreatywnego.
Wykłady przedstawione podczas konferencji:
» prof. Kathy Davis (The Netherlands) „Bringing the „I” into Feminist Writing: Autobiography, Reflexivity, and The Politics of Location”
» prof. Elżbieta H. Oleksy (Poland) -“ Liberatory Writing”
» prof. Sissel Lie (Norway) - “Writing your body into the Academic Text: An impossible task?”
» prof. Nina Lykke (Sweden) - “ Feminist epistemologies and writing styles”
W konferencji wzięło udział ponad 50 osób z krajów europejskich w tym m.in.: z Danii, Szwecji, Belgii, Finlandii, Norwegii, Włoch, Rosji i Słowenii.

< wstecz

   

 

 
     

 

 

Copyright 2009 Uniwersytet Łódzki | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych